EU vil ha forpliktende mål

EU har utarbeidet et meget enkelt skjema som de ulike medlemslandene må fylle ut med mål om fornybarsatsning m.v. EU-kommisjonen krever at de europeiske landene setter konkrete mål for energiforbruket i hver enkelt sektor som transport, elektrisitet, oppvarming og kjøling, og langsiktige mål for energiforbruket i 2020. Når Fornybardirektivet blir innført i Norge, må vi også fylle ut handlingsplanen.
Småkraftforeninga håper at også Norge forplikter seg på denne måten, og det vil kunne gi fornybarsatsningen økt fokus noe som vil kunne komme småkraftnæringen til gode.

Se link for mer info.