Rørbrudd ved Bøen kraftverk

At det er sterke krefter i sving på et småkraftverk er alle klar over, men likevel ble eierne av Bøen Kraftverk i Hjelmeland overrasket over de sterke kreftene etter et rørbrudd sist fredag. Hovedinntaksrøret med en diameter på 1 meter sprakk og vannet fikk løpe fritt inne i kraftstasjonen.
Både bygget og de nærmeste omgivelsene bærer preg av å ha fått juling av de store vannmassane. Bordkledningen er flerra av veggene, vinduene og takpanner er knust. På åkrene rundt kraftverket er graset lagt flatt av flomvannet, og vannet har dratt med seg både grus og store steiner ut blant beitedyra.

Småkraftforeninga minner om at rørbrudd og andre ulykker selv på småkratfverk kan være alvorlige og det er nå viktig at Bøen kraft finner ut av årsakene til rørbruddet.

Les mer i Bygdaposten.