Uholdbar nettsituasjon i Sogn og Fjordane

Som Småkraftforeninga tidligere har omtalt har altså Sogn og Fjordane Energi – SFE – innført etableringsstopp for alle småkraftverk som har fått konsesjon etter 1. april i år. Dette skjer altså i det område med det største småkraftpotensialet i Norge, og etter at Olje- og energiministeren har innført en «Rett til nett» ved å foreta endringer i Energiloven. Endringene var i utgangspunktet et gjennombrudd i småkraftverkenes rammevilkår, men kan vise seg allerede nå at endringene får en begrenset verdi dersom lokale nettselskaper på et selvstendig grunnlag kan overse investeringsplikten.
Det er også noe underlig at nettsituasjonen endrer seg så dramatisk etter at NVE har gitt konsesjon. NVE skal som kjent vurdere nettilgangen før de gir konsesjon, slik at konsesjonsbehandlingen i utgangpunktet har sjekket ut at det er en tilstrekkelig nettilgang.

Situasjonen som har oppstått er særlig fortvilende for de som nå altså har fått konsesjon fra NVE gjerne etter å ha ventet 3-4 år på konsesjonen, for så å oppdage at de trolig må vente minst 5-6 år til i påvente av den nye 420 kV linja mellom Ørskog-Fardal.

Skal både regjeringens og Stortingets målsetninger om økt fornybar energiproduksjon nås, er det presserende at flaskehalser i infrastrukturen i Norges største småkraftfylke løses langt raskere enn alternativet med å vente på 420 kV linja i 5-6 år.

Småkraftforeninga har allerede tatt opp saken med OED men pga. ferieavikling vil vil vår henvendelse ikke bli fulgt opp før etter ferien.