Svensk vattenkraftforening med nye hjemmesider

Småkraftforeninga har tidligere omtalt at Småkraftverkens riksforening har byttet navn til Svensk vattenkraftforening. Samtidig har de øket innslagspunktet for medlemsskap fra 1,5 MW til 10 MW. Dermed sammenfaller medlemsmassen med Småkraftforeningas medlemsmasse.
Svensk vattenkraftforening har også fått flotte nye hjemmesider. Gå til link.

Småkraftforeninga gratulerer både med navnebyttet og de nye flotte hjemmesidene!