Nytt småkraftverk under bygging

Seks grunneiere på Lånke i Stjørdal har gått sammen og bygger det som blir et av Trøndelags største småkraftverk. Produksjonen er estimert til om lag 8 GWh årlig med en utbyggingskostnad på 23 mill. kr. Motivasjonen er som hos mange andre som bygger ut, å sikre brukenes ressursgrunnlag og dermed også grunnlaget for bosetting.
Kraftverket vil få et fall på om lag 60 meter med en rørgate på 450 meter.

Småkraftforeninga antar de har valgt en francisturbin til å drive generatoren.

Småkraftforeninga gratulerer grunneierne og ønsker lykke til med den videre byggeprosessen.

Se link for mer info.