Stort potensiale for småskala vindkraft

Britiske forskere har studert økonomien til småskala vindkraffverk på de britiske øyer. Konklusjonen er at slike små vindmøller som gjerne er montert på boligtak eller på en mindre mast i hagen kan være god butikk. Studien viste også at beliggenheten i forhold til vindressursene var avgjørende for om prosjektene gikk i pluss eller minus.
De beste prosjektene hadde en tilbakebetalingstid på under 10 år, og genererte årlig drøyt 20 000 kWh.

Slike småskala vindkraftverk har et høyt potensiale også i Norge, og alle som har tilgang på mer eller mindre fri vind, typisk langs kysten eller til fjells, vil kunne etablere slike mikro vindkraftverk.

Som kjent har Småkraftforeninga åpnet for å oppta vindktraftmedlemmer og vi vil undersøke nærmere hvordan slike småskala vindkraftverk kan etableres i Norge.

Se link for mer info.