Vindkraften får støtte

Som kjent har Enova tildelt 4 vindkraftprosjekter 1,1 mrd. kr i investeringstøtte. Det er vel og bra men samtidig innebærer denne massive vindkraftstøtten at ulike fornybarteknologier forskjellsbehandles. Småskala vannkraft er ikke inne i Enovas programmer og siden sertifikatenes sjebne er høyst uvisst, må vi bare konstatere at verken Soria Moria erklæringen eller klimaforlikets formuleringer om en alternativ støtte mens vi venter på sertifikatene er nettopp det, kun formuleringer uten reell substans.
Det er tydeligvis en seiglivet myte om at vannkraften klarer seg uten støtteordninger. Til det er det bare å vise til de siste års utbyggingsstatistikk som viser at etableringer av nye småkraftverk nærmest har stoppet opp.