Gravbrøtfoss Kraft AS leverer strøm

At planlegging av småkraftverk kan ta sin tid vet de fleste, men at det går over 100 år fra første ide til realisasjon av kraftverket hører nok til sjeldenhetene. Ikke desto mindre er dette tilfellet hos Gravbrøtfoss Kraft AS i Snåsa, Nord-Trøndelag.
Allerede i 1908 planla det som er besteforeldrene til dagens eiere utbygging, men det skulle altså ta over 100 år før etterkommerene realiserte planene sammen med andre fallrettighetseiere.

I dag står kraftverket ferdig og de 14 medeierne kan fornøyd konstatere at kraftverket nå produserer strøm.

Gravbrøtfoss Kraft AS har to turbiner og kan produsere 10 GWh årlig. Utbyggingskostnaden var 27 mill. kr, noe som gir en utbyggingskostnad på 2,7 kr/kWh.

Utbyggerne hadde opprinnelig søkt om å bygge ut til en prod. på 24 GWh, men NVE ga kun tillatelse til omtrendt det halve. Likevel kan kraftverket, når det går for fullt, levere kraft til nesten hele Snåsa.

Småkraftforeninga gratulerer med et flott kraftverk.

Se link for mer info.