Avklaring før valget?

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen håper på en avklaring på et mulig felles svensk-norsk grønt sertifikatmarket før valget, dvs. 14 .september 2009. Småkraftforeninga har lenge ment at regjeringen må komme med en avklaring før valget, og nå er det en mulighet for at vi får nettopp det.
Småkraftforeninga har grunn til å tro at svenskene er mer innstilt på å få til en løsning enn tidligere antatt gitt at det norske ambisjonsnivået blir tilstrekkelig høyt, og at dette er årsaken til at Riis-Johansen nå varsler en mulig avklaring før valget i høst.

Småkraftforeninga tar det videre som gitt at småkraften er med i ordningen og at tidligere løfter om tilbakevirkende kraft m.v. opprettholdes fra norsk side.

Småkraftforeninga vil følge utviklingen i sertifikatsaka nøye fremover.