ZERO går nå inn for sertifikater til småkraften

Miljøstiftelsen Zero går nå inn for å innlemme småkraften i et grønt sertifikatmarked. Zero vil imidlertid at kun annlegg under 3 MW skal være støtteberettighet. Se link for begrunnelse.
Småkraftforeninga er glade for at også Zero ønsker å ta med den småskala vannkraften, noe de har vært i mot tidligere. En effektgrense på 3 MW må imidlertid ikke forstås dithen at kun kraftverk under 3 MW skal bli støtteberettighet.

Småkraftforeninga mener det er helt essensielt at alle småkraftverk dvs. kraftverk under 10 MW får tildelt støtte, men støtten kan avgrenses for de første produserte 12 GWh’ene. Akkurat 12 GWh tar utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 11 (2006-2007) hvor nettopp 3 MW og 4000 driftstimer skulle danne utgangspunktet for feed-in ordningen (som ikke ble iverksatt).

Et annet helt essensielt krav er at ordningen får tilbakevirkende kraft slik at alle med byggestart etter 01.01.2004 blir med i ordningen. Dette er lovet tidligere blant annet i den nevnte stortingsmeldingen, og det er viktig for å ha noe å handle med den dagen ordningen trer i kraft.