Tvist om utbyggingsrett i Drangedal

I Drangedal, Telemark pågår det en tvist om hvem som sitter på utbyggingsretten i Suvdøla, grunneierne eller Drangedal Everk. Etter lengre tids skyttergravtaktikk har nå everket endelig åpnet for en konstruktiv dialog med grunneierne. Dette skjedde etter at grunneierne gikk sammen og dannet et grunneierlag.
Everket har imidlertid så langt fått medhold i rettssystemet men grunneierne er sterkt uenig i at everket kan blokkere all annen utbygging på deres eiendom.

Småkraftforeninga mener offentlige everk må være varsomme med å tolke gamle avtaler på en utvidende måte. Ingen er tjent med at “husmannsavtaler” videreføres inn i vår tid.

Se link for mer info.