Regjeringen mener småkraften er et kinderegg

Statssekretær Robin Martin Kåss i OED mener at småkraften er et energipolitisk kinderegg. Småkraften er med andre ord tre gode ting på en gang.
Småkraftforeninga er hjertens enig, og vi håper regjeringen ror i havn sommerens og høstens store småkraftsaker, nemlig grønne sertifikater og nye regler for beregning av anelggsbidrag, på en småkraftvennlig måte.

Se link for mer info.