Sunnfjord Energi AS innfører byggestopp

Heller ikke kraftverk i Sunnfjord Energi sitt område får nå koblet seg på nettet. Dermed utvides byggestoppen i Sogn og Fjordane. Fra før har som kjent Sogn og Fjordane Energi (SFE) varslet full tilkoblingsstopp for alle med konsesjoner etter 1. april i år.
Situasjonen er med andre ord høydramatisk, og Småkraftforeninga vil kreve en uavhengig granskning av nettsituasjonen i området med det første.