Høye marginaltap truer etablerte kraftverk

Nettsituasjonen i mange deler av landet er nå helt prekær slik vi har omtalt tidligere. Dette har medført en total byggestans i deler av Sogn og Fjordane og på Sunnmøre, men også for etablerte kraftverk er situasjonen dramatisk. Flere har nå marginaltap på 25%, hvilket er i ferd med å ødelegge hele økonomien til kraftverkene.
Et høyt marginaltap er ikke noe annet enn et uttryk for at nettkapasiteten er sprengt. Småkraftforeninga mener disse tilfellene og det faktum at flere nettselskaper nå har innført en påkoblingsstans, tilsier at det må gjøres grep på kort sikt og som ikke er å vente på fantomlinja mellom Ørskog-Fardal.