NVE flytter 10. august

Fra 10. august får NVEs hovedkontor i Oslo ny besøksadresse. Den nye adressen er Drammensveien 211, 0281 Oslo. Utflyttingen er midlertidig grunnet rehabilitering av bygningen i Middelthunsgate 29. NVE tar sikte på å være tilbake i lokalene på Majorstuen i løpet av 2011.

Postadressen og telefonnummeret
er uendret:
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo
Tlf. 22 95 95 95