Småkraftforeninga krever uavhengig granskning

Småkraftforeninga har sendt brev til Olje- og energidepartementet med krav om en uavhengig granskning av nettsituasjonen i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Bakgrunnen er selvsagt nettselskapenes tilknytningsstopp. I det samme brevet forerslår Småkraftforeninga et maksimaltak på marginaltap som kan faktureres småkraftprodusentene. I dag er det kun et tak i sentralnettet (+-10%).
Småkraftprodusentene er i dag garantert nett-tilgang gjennom endringene i energiloven, og det følger da at nettselskapene også må sørge for en tilstrekkelig kapasitet i nettet. Når de samlede marginaltapene overstiger 10% er det et uttrykk for at det ikke er en tilstrekkelig kapasitet i nettet noe som er nettselskapenes ansvar.

Småkraftforeninga har derfor foreslått at maksimalt marginaltap settes til 10%, og at nettselskapene selv må dekke det overskytende tapet.

En slik ordning vil også medføre at klimaforlikets målsetning om å redusere nettapet med 20% innen 2020 kan nås.