Rekordlav rente

Pengemarkedsrenten er i dag på sitt laveste nivå siden 2004. Tremåneders niborrente, den viktigste renten i pengemarkedet, har ved onsdagens fastsettelse falt til 1,76 prosent.
Dermed skulle det være mulig å få forhandlet frem lån på gode betingelser. Renteutgiftene er som kjent den største “driftsutgiften” til et småkraftverk, og nå kan altså den lave renten til en viss grad kompensere for en lav kraftpris, uten at behovet for sertifikater blir svekket.

Se link for mer info.