Nytt nummer ute nå.

Småkraft-Nytt nr. 2/2009 har forhåpentligvis dumpet ned i postkassene til alle medlemmene og øvrige abonnenter. Som vanlig er er det spekket med relevant fagstoff for både potensielle og eksisterende småkrafteiere/interesserte.
Dette nummeret inneholder blant annet følgende:

– Nettilknytningsplikt for småkraft.
– INON problematikk.
– Småkraftforsikring.
– Juridiske betraktninger av vasskraftskjønn m.v.
– Nye balanseavregningsregler.
– Presentasjon av Norges største private småkraftverk.
– Salg av grønne sertifikater.
– Konsesjonsgrenser elektriske anlegg.
– Småskala vindkraft
– Småkraft og levende bygdesamfunn
– Årsmøtet 2009.
– Debatt/meninger

For abonnement og annonsering: Kontakt daglig leder Bjørn Lauritzen