Ny konsesjonsknapp på hjemmesiden

For å lette arbeidet med å vurdere/søke om konsesjon har vi lagt til en ny knapp som linker direkte til NVEs småkraftsider. Her finnes utfyllende informasjon om konsesjonsprosessen, og alle bør ha tittet innom disse sidene.
Knappen/linken heter “Søke konsesjon”, og ligger under “Bygge kraftverk” knappen i venstremargen.