Fortsatt stor pågang

NVE melder om en stabil og fortsatt høy tilstrømning av nye konsesjonssøknader. Selv om antallet nye søknader har gått ned siden toppåret 2007, er tilstrømingen fortsatt stor og stabil. NVE regner med at årets tilstrøming vil ligge på nivå med fjoråret dvs. mellom 150 -160 nye søknader.
NVE har en ambisjon om å behandle mellom 70-80 søknader i 2009, noe som innebærer at etterslepet og dermed saksbehandlingstiden vil øke ytterligere i årene som kommer.

Småkraftforeninga mener den lange saksbehandlingstiden er uakseptabel og vil nok en gang ta det opp med myndighetene. Småkraftforeninga mener videre at maksimal saksbehandlingstid som hovedregel bør være 18 måneder.