Satser stort på småkraft

Mona og Kjell Asgeir Trones satser stort på kraftutbygging i Namsskogan sammen med Ulvig Kiær Kraft AS. I sommer ble første kraftverket satt i drift i Litjelva, ikke langt unna gården Nessan.
Flere andre prosjekter er på beddingen, noen i regi av Trones alene, noen har Ulvig kiær Kraft AS hånd om, mens noen er fellesprosjekter.

Samarbeidsprosjektet Seterfossen kraftverk er kommet lengst i løypa. Utbygginga er beregnet å koste 35,6 millioner kroner.

Beregnet produksjon er på 10,6 GWh. Det er mer enn det dobbelte av det som produseres Litjelva kraftverk.

Småkraftforeninga gratulerer utbyggerne med det første kraftverket og ønsker lykke til med de neste.

Vi merker oss dessuten at fylkesmannen nok en gang lar sin miljøvernavdeling råde grunnen alene, og i likhet med utbygger er også vi kritiske til en såpass ubalansert holdning fra fylkesmannens side.

Se link for mer info.