Riis-Johansen åpnet Vesleåni kraftverk

Småkraftforeninga var tilstede da Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i går åpnet Vesleåni Kraft AS i Flå kommune, Hallingdal. Kraftverket er både bygget og eiet av grunneierne Knut Hilde og Bjørn Hilde. De forteller om en svært smidig prosess og hvor prosjektet slapp konsesjonsbehandling. I tillegg hadde den lokal banken, Nes Prestegjels Sparebank, god tro på prosjektet og ga utbyggerne lån uten krav om prissikring m.m.
Byggearbeidene startet april 2008 og nå altså et drøyt år senere produserer kraftverket sine første kWh.

Noen nøkkeltall:

Fallhøyde: 352 meter
Effekt: Om lag 1,5 MW
Forventet årsproduksjon: snaut 5 GWh
Investeringskostnad: 13-14 mill. kr.
Turbin: 4 dysers pelton.
Rørgate: Duktile støpejernsrør.

Småkraftforeninga gratulerer eierne med et flott kraftverk, og vi vil gi en bredere presentasjon av kraftverket i neste nummer av Småkraft-Nytt.

Småkraftforeninga fikk også snakket med Riis-Johansen om noen viktige sentrale rammevilkår, blant annet nettproblematikken som må løftes opp på et høyere bevissthetsnivå både hos lokale nettselskaper og hos politikerne.