Bråstopp for fornybar energi på Vestlandet

På grunn av nettsituasjonen er det i realiteten bråstopp for all ny fornybar elektrisitetsproduksjon i Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal. Småkraftforeninga har tatt opp saken med Olje- og energiministeren. Årsaken er som nevnt tidligere at to nettselskaper i Sogn og Fjordane og ett i Møre og Romsdal har innført tilknytningsstopp for all ny produksjon.
Småkraftforeninga mener at det er en uholdbar situasjon at det ikke skal være mulig å utløse ny fornybar energiproduksjon i det området med det største potensialet for slik energi.

Småkraftforeninga mener at det straks må gjennomføres en flaskehalsanalyse med et sett med tiltak som kan løse situasjonen. I tillegg bør man foreta en total gjennomgang av prinsippene for bygging av ny infrastruktur, så som utjevningsordninger m.v.

Småkraftforeninga vil også drøfte situasjonen med nettselskapene med det første.