Statnett ønsker å overta marginaltapsberegninger

Statnett ønsker å overta marginaltapsberegningene i regionalnettene fra nettselskapene. Statnett argumenterer med at deres metoder har en høyere oppløsning og vil dermed være mer presise. Statnett kan utføre marginaltapsberegninger ned til 40-50 kV linjer.
Småkraftforeninga synes tilbudet fra Statnett virker interessant. En slik ordning vil medføre en stor grad av standarisering av målingene, noe som kan gi økt forutsigbarhet og ikke minst økt tillitt til målingene.

Småkraftforeninga forutsetter at de som ber om innsyn i beregningene får dette av Statnett, noe som ikke nødvendigvis er tilfellet i dag.

OED behandler forøvrig en klage fra Småkraftforeninga på avslag om innsynsrett i nettselskapenes beregninger av marginaltapene.