Småkraftforeninga tilbyr foredrag

Småkraftforeninga har opp gjennom årene avholdt en lang rekke foredrag om småkraftbygging, og vi vil gjerne fortsette med det. Vi tilbyr derfor grunneiere, grunneierlag, bondelag, småbrukarlag, skogeierlag og andre interesserte, foredrag om realisering av småskala vannkraftverk.
Foredragene kan skreddersys men sentrale temaer vil alltid være:

* Organinsering
* Avtaler
* Planlegging og prosjektering
* Byggefasen
* Lover og regler
* Offentlig saksbehandling
* Konsesjonssøknaden
* Salg av kraft
* Nettilknytning
* Forsikring
* Finansiering og risiko

For større samlinger vil også Småkraftforeningas samarbeidspartnere bidra.

Interessertre bes kontakte daglig leder Bjørn Lauritzen, bjorn.lauritzen@norskog.no eller 90737626.

Det tas forbehold om tidspunkt.