NVE redegjør

Småkraftforeninga deltar på EBLs konferanse om fornybar energi i Nord-Norge. I den forbindelse redegjorde Torfinn Jonassen fra NVE om de kommende reglene om tilknytnings- og investeringsplikt for nettselskapene.
Han skisserte også fremdriften i arbeidet med nye regler for beregning av anleggsbidrag.

Før reglene blir endelig fastsatt har NVE fått i oppdrag fra OED å utrede hele den samlede reguleringen i Norge. Småkraftforeninga vil gi innspill til NVE i dette arbeidet som har frist 20. januar 2010.

Samtidig er det verdt å presisere at nettselskapenes tilknytings- og investeringsplikt trer i kraft fra 01.01.2010.

Seminaret fortsetter i morgen og Småkraftforeninga får anledning til å utdype sitt syn i den avsluttende paneldebatten hvor daglig leder deltar.