Store utfordringer også i nord

Småkraftforeninga var invitert til paneldebatten på EBLs seminar i Tromsø om fornybar energiproduksjon i Nord-Norge. Småkraftforeninga ga uttrykk for at vi ikke var fornøyde med dagens energipolitikere og at vi mangler et tydelig lederskap og tydelige ambisjoner.
Dessuten er nettproblematikken seilet opp på førsteplass når det gjelder rammevilkår som må på plass, og Småkraftforeninga var tydelige på at vi forventer at “Rett til nett” ikke svekkes når de nye anleggsbidragsreglene skal fastsettes.

Vi var også tydelige på at NVE må utvikle mer effektive investeringsincentiver og helt konkret vil vi ha en sentralnettstariff som skal øremerkes nettinvesteringer for fornybar energiproduksjon.