Steinsvik kraftverk åpnet

I forbindelse med åpningen av Småkraft AS sitt kraftverk i Steinsvik, Volda, ble det fokus på NVEs ekstremt langdryge saksbehandlingsprosess og den anstrengte nettsituasjonen i området. Både Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og medlem i Stortingets Energi- og miljøkomite Erling Sande mener den lange saksbehandlingstiden ikke er akseptabel.
Dette er Småkraftforeninga helt enig i men undres samtidig over Olje- og energiministeren sine bekymringer all den regjeringen og SP har sittet med ansvaret for NVE og deres saksebhandlingskapasitet de siste fire årene. Han har ikke mange å skylde på for å si det sånn.

Se innslaget på TV2 her: http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/konsesjonsko-for-vannkraft-2864389.html

Se kommentar om nettsituasjonen her: http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/okonomi/stromnettet-er-sprengt-2864705.html