Planlagt storutbygging i Byrkjelo

Stor privat satsning i Gloppen. tu.no melder i dag om en storstilt privat kraftutbygging i Storelva i Gloppen kommune.
Hvis kraftverket blir realisert blir det det største grunneiereide kraftverket i Norge. Produksjonen er estimert til snaut 90 GWh og med en utbyggingskostnad på 260 mill. kr (om lag 3 kr/kWh).

Grunneier Per Johnny Moldestad sier at vi vil gjøre dette selv for at verdiskapingen skal bli i bygda.

Problematiken med fraflytting nedleggelse av gårdsbruk mv. gjør at grunneierne ønsker å bygge ut selv.

Se link for mer info.