Stor oppslutning på småkraftseminar i Drangedal

Seminaret samlet om lag 50 interesserte personer fra store deler av Telemark. Småkraftforeninga var representert med daglig leder og redeaktøren av Småkraft-Nytt Olav Skeie. I tillegg ble det gitt en svært interessant beskrivelse av hva småkraftutbygging faktisk bidrar til i lokalsamfunnene.
Arrangør var det Drangedal skogeierlag og Småkraftforeniga.

Presentasjoner fra seminaret vil bli lagt ut på deres hjemmesider.