Senterpartiet vil ha gratis nettilknytning for småkraft

Senterpartiets sentralstyre kom i helgen med forslag om å jevne ut nettleien slik at den blir lik over hele landet. SP vil dermed at anleggsbidraget i sin helhet skal finansieres av nettselskapene. Småkraftforeninga støtter en slik omlegging og mener det er naturlig at det er nettselskapene som skal bygge og drifte overføringsnettene.
NVE er som kjent i gang med å utrede nye regler for beregning av anleggsbidrag og vi forventer at de nye reglene kommer på plass i løpet av første kvartal i 2010.