Småkraftforeninga har fått sine første vindkraftmedlemmer

Småkraftforeninga har mottatt en innmelding fra vindkraftutbyggere noe som er en milepæl i vår snart 10 årige historie. Småkraftforeninga ønsker å styrke sin kompatanse på småskala vindkraft og vi ser mange sammenfallende næringspolitiske saker så som tilgang til nett, støtteordnniger (grønne sertifikater) og konsesjonsprosessen.
Småkraftforeninga tar mål av seg å samle all småskala og fornybar elproduksjon.