Lars Peder Brekk besøkte Dirdal Kraft

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk besøkte tirsdag Dirdal Kraft AS i Rogaland. Småkraftforeninga var representert med styremedlem Isak Liland som benyttet anledningen til ta opp nettproblematikken og behovet for modige politikere som tør å pålegge nettselskapene styringssignaler.
Utbygger la vekt på problematikken og kostnadene rundt søknadsprosessen (10 år for dem!), politisk svik i elsertifikatsaken og eiendomsskatt. I tillegg fokuserte utbygger på viktigheten for lokalsamfunnet med denne utbyggingen (samarbeid 10 grunneiere).