Hydropool blir Elvekraft

HydroPool Gruppen AS har byttet navn til Elvekraft AS. I tillegg har firmaet også flyttet fra Lier til Asker.
Elvekraft AS ble som kjent kjøpt opp av Troms Kraft ved årsskiftet, og hvor Troms fylkeskommune er største eier (60%) sammen med Troms kommune (40%).

Årsaken til navnebyttet er noe uklar men etter det Småkraftforeninga kjenner til så har Norsk Hydro protestert på Hydropool-navnet.