Småkraften kan bli større enn jordbruket

En ny rapport konkluderer med at verdiskapningspotensialet til småskala vannkraftproduksjon kan bli like stort som verdiskapningen fra hele det norske jordbruket. Rapporten er utarbeidet av professor Normann Aanesland og Olaf Holm ved UMB på oppdrag fra Småkraft AS.
Rapporten har sett på den samlede verdiskapningen dersom 20 TWh med småkraft blir bygget ut. Nåverdien fra 20 TWh tilsvarer om lag 70 mrd. kr. Til sammenligning var jordbrukets egenkapital i 2008 76 mrd. kr.

Hvis det blir innført grønne sertifikater vil potensialet øke med 10 TWh noe som vil innebære at småkraften passerer jordbruket med god margin.

Småkraftforeninga mener sammenligningen er interessant fordi den viser at småkraft, tross navnet, har potensialet til å bli en av landets viktigste landbaserte næringer med betydelige ringvirkningseffekter.

Potensialet forutsetter imidlertid at et par sentrale flaskehalser ryddes av veien, så som nettilgang og NVEs helt uakseptable lange saksbehandlingstid.