Konstruktivt møte med SFE Nett

Småkraftforeninga møtte i dag nettdirektøren i Sogn og Fjordane Energi Nett Asgeir Aase. Møtet må karakteriseres som konstruktivt selv om hovedproblemet, nemlig et fullt nett, ikke har noen rask løsning.
Aase redegjorde for nettsituasjonen i sitt område og det gir ingen grunn til stor begeistring. Hovedproblet er en stor planlagt overkapasitet i kombinasjon med et synkende forbruk samtidig som dagens overliggende nett er fullt. Løsningen med den planlagte 420 kV ledningen er langt frem i tid blant annet pga. den pågående klagebehandlingen hos OED, slik at man i realiteten har en situasjon med byggestopp i det området i Norge med det største fornybar energiproduksjons potensialet.

Småkraftforeninga og Aase er enige om å arbeide for å etablere 420 kV raskest mulig og uten avsporende kablingsdebatter.

Nettproblematikken vil bli tatt opp på kveldens politikermøte på Skei Hotell.