Småkraftforeninga fikk gjennomslag for granskning av nettsituasjonen

Småkraftforeninga ønsket en ny granskning av nettsituasjonen i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Olje- og energidepartementet har nå etterkommet dette ønsket. I et brev til Småkraftforeninga bekrefter departementet at OED har bedt Statnett om å gjennomføre en ny granskning av den svært anstrengte nettsituasjonen i området.
Selv om en ny gjennomgang ikke løser problemet på kort sikt, så vil en ny vurdering gi et bedre grunnlag for å vurdere om det er grunn til å opprettholde den innførte byggestansen som rammer all fornybar elproduksjon i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre.