Stort debattmøte på Skei

I går kveld møtte et 80 talls interesserte opp til en bred politikerdebatt om fornybar energiproduksjon i Sogn og Fjordane. Alle partiene stilte med sine stortingskandidater og ikke uventet var mye av fokuset rettet mot nettproblematikken i fylket.
Småkraftforeninga var til stede med styreleder Trond Ryslett, styremedlem Rune Nydal (fra S&F) og daglig leder Bjørn Lauritzen.

Småkraftforeninga mente blant annet at det nå er viktig å ikke problematisere den planlagte 420 kV linja mellom Ørskog-Fardal, da alle nye innvendinger vil utsette byggingen ytterligere og dermed også mulighetene for tilknytning av nye småkraftverk.

Som kjent er det i realiteten en byggestopp i fylket i dag, noe som er en uholdbar situasjon i Norges største småkraftfylke.

Også sertifikatsaken ble grundig debattert og det er i utgangspunktet full enighet blant alle partier om å innføre grønne sertifikater. Noe oppsiktsvekkende var det imidlertid at det var kun SP’s Erling Sande som kunne gi en noenlunde riktig beskrivelse av hvordan et slik sertifikatmarked skal fungere. Kompetansenivået hos politikerne er med andre ord ikke imponerende.

Alt i alt var det kvelden for valgflesk og vi fikk da også servert mange lovnader. Og en del ble nok også sikrere i sin sak i forhold til hva man skal stemme på, og da må jo møtet betegnes som en suksess.