Dekar AS med nye nettsider

Vår samarbeidspartner, rådgivningsfirmaet innen eiendomsspørsmål Dekar AS, har fått nye flotte hjemmesider. Vi oppfordrer medlemmene til å sjekke ut de nye sidene og vår medlemsavtale med Dekar, se: www.dekar.no