Nytt Småkraft-Nytt ute nå

Småkraft-Nytt nr. 3/09 er ute nå. Som vanlig er bladet spekket med relevant og interessant småkraftstoff. Dette nummeret har naturlig nok også fokus på det nært forestående valget og vi har utfordret en rekke energipolitikere til å svare på 6 spørsmål om rammebetingelser for småkraftbransjen.
I tillegg innholder bladet følgende:

* Inge Fjalestad: Je e’ frustrert
• Bjørn Lauritzen: Kva skal vi stemme ?
• Egil Astad: El-sertifikat eller ”feed-in”?
• Jan Thiessen: Ein god vindkraftlokasjon
• Turid M. Sevaldsen: Innføring i kraftmarknaden
• Magne Storebø: Eige kraftverk med eigen elbil?
• Småkraftforeninga: Bedriftsbesøk hos Solvind AS
• Roar Hoset Ansnes: Kraftmarknaden – finanskrisa i retur ?
• Småkraftforeninga: 6 spørsmål til Energi- og miljøkomitéen
• Magnus Birkeland: Vassvegen – ein viktig del av småkraftutbygginga
• Bjørn Lauritzen: Energiministeren opna nytt småkraftverk i Hallingdal
• Leon Årdal: Soga vår – praktiske erfaringar frå bygging av to små kraftverk
• Lars H. Verkland: Usikre rettstilhøve – ein bremsekloss for
småkraftutbygging