Hva svarte politikerne?

Småkraft-Nytt presenterer i siste nummer en oversikt over hva ledende energipolitikere har svart på noen helt sentrale småkraftspørsmål. Flere av politikerne går langt i lovnader i saker som maksimal saksbehandlingstid ved konsesjonsbehandlingen, rett til sertifikater og etablering av ny nettkapasitet.
En fullstenidg oversikt over spørsmål og svar finnes i siste nummer av Småkraft-Nytt som er ute nå.