Navarsete er tydelig på at naturvern må vike

I dagens Aftenposten går Liv Signe Navarsete hardt ut mot naturvernfundamentalistene. Navarsete sier hun er oppgitt over at de som snakker høyest om behovet for å satse på fornybar energi ikke har en konsekvent holdning. Det er åpenbart at satsing på fornybar energi betyr utnyttelse av naturressursene og dermed også inngrep i naturen.
Småkraftforeninga er selvsagt enig i denne holdingen, som forøvrig Åslaug Haga også poengterte da hun var SP leder.

Naturvernforbundet og Turistforeningen makter tydeligvis ikke å se denne sammenhengen og de er tydeligvis heller ikke klar over at en overgang fra oljesamfunnet til et bærekraftig fornybart energisamfunn, innebærer at langt større arealer må settes av til fornybar energiproduksjon enn det olje- og gassutvinningen trenger. Det er prisen å betale for en slik helt nødvendig omlegging.

Det kan tyde på at miljøsiden ikke har satt seg inn i de harde realitetene hvilket i seg selv er oppsiktsvekkende.