Avtale med Sverige på plass

Småkraftforeninga var til stede på den første presentasjonen av ordningen, og det er både gode og mindre gode nyheter. For å ta de gode først. Norge og Sverige har omsider blitt enige om å etablere et felles grønt sertifikatmarked for fornybar elproduksjon. Og til forskjell fra forrige runde er vannkraften med med et volum som monner. Ordningen skal starte opp 01.01.2012. Den andre gode nyheten er at ordningen skal være 100% teknologinøytral. For vannkraftens vedkommende betyr dette at all vannkraftproduksjon blir sertifikatberettighet og at det dermed ikke bli noen maksbegrensning i forhold til effekt eller produksjonsvolum. Dette vil sikre mest mulig fornybar kraftproduksjon for sertifikatpengene.
Amibisjonsnivået er felles med begge land og er satt til 25 TWh innen 2020.

Det som dermed er den store svakheten ved ordningen er at den per i dag ikke omfatter overgangsordninger eller forsikringer om at småkraftverk med byggestart etter 01.01.2004 blir med i ordningen. Imidlertid sier Riis-Johansen at det er opptil det enkelte land om de vi innføre en overgangsordning. Han sier også at han vil se på en ordning for å gi alle småkraftverk som er bygget etter 01.01.2004 sertifikater.

Småkraftforeninga presiserer at dette må på plass og at alt annet er å betrakte som et gigantisk løftebrudd fra denne og tidligere regjeringer.

En annen svakhet med dagens presentasjon er at det nå i realiteten er innført byggestans all den tid det ikke er avklart hvordan kraftverk som etableres før 2012 skal behandles. Dette vil også ramme en samlet leverandørindustri, konsulenter og ikke minst utbyggerne selv.

Småkraftforeninga vil fremover ha fullt fokus på å få inn alle med byggestart etter 01.01.2004 og vi vil arbeide for en rask avklaring slik at det ikke blir en langvarig og skadelig byggestopp.

Se link for TV innslag: http://media01.smartcom.no/Microsite/dss_01.aspx?eventid=4625

Se link for mer info.