Avtale underskrives i dag

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen har i dag reist til Sverige for å underskrive en avtale om et felles grønt sertifikatmarked med Sverige. Vi står dermed ovenfor et gjennombrudd i sertifikatsaken som har pågått siden daværende Olje- og energiminister Einar Steensnæs (Krf) i 2003 lovet sertifikater til alle småkraftprodusenter med byggestart etter 01.01.2004.
Småkraftforeninga mener dette kan bli en historisk dag for småkraften, men kun under forutsetning av at tidligere lovnader om tilbakevirkende kraft til 01.01.2004 samt løftene om å også inkludere småkraften (> 1 MW) i ordningen blir holdt.

Småkraftforeninga følger saken ut over dagen.