Hvem er fienden?

Senterpartiet fikk (ikke uventet) det glatte lag fra naturnvernorganisasjonene når partiet uttalte at naturvernhensyn må vike i forhold til å fremskaffe fornybar energi. Småkaftforeninga lar seg stadig vekk forundre over naturvernorganisasjonenes manglende evne til å ta inn over seg det faktum at hvis vi ikke får gjort noe med global oppvarming så vil alle verneverdier uansett forsvinne.
Minst av alt kan man problematisere produksjon av ny fornybar energi, som vil være en forutsetning for å løse klimautfordringene.

Og noen ganger sier et bilde mer enn 1000 ord…