Sertifikatene vil kreve økt nettkapasitet mellom Norge og Sverige

I den nylig inngåtte avtalen vedrørende et felles grønt sertifikatmarked, ligger det implisitt at overføringskapasiteten mellom de to landene må styrkes. Det er imidlertid ikke avtalt noe konkret om hvordan nettstrukturen mellom Norge og Sverige skal styrkes.
Statnett er positive til å bygge ut nettet men ønsker en avklaring på finansieringen.

Og med det setter Statnett fingeren på en helt nødvendig avklaring. Nettsituasjonen er som kjent svært anstrengt mange steder og vil være direkte dempende på effekten av sertifikatene. Det samme vil NVEs konsesjonskø være.

Skal Norge klare sin andel av 25 TWh innen 2020, så må myndighetene snarest komme opp med konkrete løsninger på både flaskehalsene knyttet til nett og konsesjonskøen. Og det nytter ikke å vente til 2019 med å gjennomføre tiltak.

Se link for mer info.