Småkraftforeninga lanserer forslag til overgangsordning

Gårsdagens nyhet om et felles grønt sertifikatmarked fra 2012 krever at regjeringen gir snarlige garantier om overgangsordninger for kraftverk som er satt i drift etter 2004 og ikke minst for dem som har oppstartsplaner i nær fremtid og før 2012. Småkraftforeninga er også sterkt bekymret for at leverandørbedrifter vil måtte nedbemanne og eventuelt avvikle virksomheten dersom det ikke gis garantier nå.
Det er i praksis nå innført byggestans noe som rammer mange av disse unge grunderbedriftene hardt. Dette er en industri som etterhvert er blitt verdensledende på småskala vannkraftteknologi og vi trenger denne kompetansen hvis målene om 25 TWh skal nås innen 2020 (sammen med Sverige).

Småkraftforeninga ønsker en dialog med regjeringen og med utgangspunkte at alle skal få sertifikater som lovet men vi kan diskutere følgende overgangsordning:

* Alle småkraftverk med oppstart etter 2004 får sertifikater fra 2012 men avkortet for den perioden som er gått før 2012. Eksempelvis vil et kraftverk med oppstart i 2005 tildeles sertifikater f.o.m. 2012 i (15-7) 8 år.
* Kraftverk med oppstart etter 2010 får tildelt full sertifikatperiode på 15 år f.o.m. 2012.
* Overgangsordningen må være juridisk bindende feks i forskriftsform.

Småkraftforeninga vil be om et nytt møte med Olje- og energiministeren for å presentere denne overgangsordningen.