Småkraftforeninga skal diskutere sertifikatsaka med Bellona m.fl.

I morgen møter Småkraftforeninga Bellona med flere for å diskutere den nylig inngåtte avtalen om et felles sertifikatmarked med Sverige. Bellona, har som Småkraftforeninga, arbeidet for grønne sertifikater i en årrekke, og vi vil ha nytte av å analysere denne nye situasjonen i fellesskap der altså vi går mot et felles grønt sertifikatmarked med Sverige.
For Småkraftforeninga er det viktig å få på plass garantier som sikrer at tidligere lovnader holdes og slik at en situasjon med byggestans frem til 2012 unngås.

Se link for Bellonas holdning.