Et eventuelt løftebrudd vil bli vurdert rettslig

Småkraftforeninga vil vurdere å gå til sak mot staten dersom løftene om å gi sertifikater til alle småkraftverk med oppstart etter 01.01.2004 brytes. Hvis sertifikatordningen ikke omfatter alle med oppstart etter 2004 står vi ovenfor et gigantisk løftebrudd som vil få store økonomiske konsekvenser for dem som dermed ble forledet til å satse millionbeløp.
Småkraftforeninga har vært i kontakt med juridiske miljøer og det er overveiende sannsylig at vi vil gå til rettslig skritt mot staten dersom tidligere løfter om å inkludere alle kraftverk som er etablert etter 01.01.2004 ikke holdes.