Småkraftforeninga advarer mot oppstart før 2012

Det hersker nå en betydelig usikkerhet om hvorvidt kraftverk som kobler seg på nettet før 2012 blir sertifikatberettiget. Småkraftforeninga ber alle med bygge- eller oppstartsplaner i perioden fra 07.09.09 og 01.01.2012 om å nøye vurdere situasjonen. Det er på ingen måte avklart om kraftverk som settes i drift før 2012 blir sertifikatberettiget.
Det er dermed en betydelig risiko for at slike kraftverk vil gå glipp av 15 år med sertifikatstøtte.

Småkraftforeninga arbeider nå intenst med å få på plass juridisk bindende garantier fra regjeringen for at kraftverk som settes i drift før 2012 skal få ta del i sertifikatordningen.

Vi håper å få en slik avklaring innen et par måneders tid, og vi vil som sagt be de berørte å vurdere oppstartstidspunktet nøye.

I tillegg har vi fokus på at alle som tidligere er lovet sertifikatstøtte og som har investert med bakgrunn i disse lovnadene også skal sikres støtte.